Czym jest terapia?

Terapia to proces, który ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i emocjonalnego Klienta. Jest to profesjonalne podejście do pomocy ludziom w radzeniu sobie z różnymi problemami emocjonalnymi, psychologicznymi i relacyjnymi. Celowo napisałam, że proces ten dotyczy „KLIENTA” a nie „PACJENTA”, ponieważ to drugie określenie oznacza, że pracujemy z osobą chorą. Moim podejściem, jako do KLIENTA, definiuję, że każdy kto przychodzi na terapię po prostu potrzebuje pomocy, a nie leczenia z jakiejś choroby.

Oto kilka cech, które charakteryzują terapię:
  1. Celowość: Terapia ma na celu poprawę samopoczucia i jakości życia klienta. Klient i terapeuta wspólnie pracują nad rozwiązywaniem problemów i osiągnięciem konkretnych celów terapeutycznych.
  2. Profesjonalizm: Terapeuci są wykwalifikowani i przeszkoleni w dziedzinie zdrowia psychicznego. Mają odpowiednie kwalifikacje, aby świadczyć profesjonalne usługi terapeutyczne.
  3. Poufność: Terapeuci przestrzegają zasad poufności i tajemnicy zawodowej. Informacje udostępniane w trakcie terapii są chronione i nie są ujawniane bez zgody klienta, chyba że istnieje zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa klienta lub innych osób.
  4. Empatia i zrozumienie: Terapeuci pracują nad zrozumieniem i empatycznym wsparciem klienta. Starają się zrozumieć perspektywę klienta i pomóc mu w radzeniu sobie z trudnościami.
  5. Ewidencja naukowa: Terapia opiera się na badaniach naukowych i skutecznych metodach terapeutycznych. Terapeuci stosują techniki, które są udowodnione jako skuteczne w leczeniu określonych problemów psychicznych. Jako terapeuta integracyjny pracuję różnymi metodami dobierając je indywidualnie do Klienta, problemu i możliwości.
Równocześnie istnieje wiele działań, które nie są terapią.

Oto kilka przykładów:

  1. Porada przyjacielska: Pomoc od przyjaciół lub rodziny, jest cenna, ale nie jest terapią. Może prowadzić do powielenia przekonań przyjaciół i stosowanych przez nich, nie zawsze dobrych rozwiązaniach.
  2. Konsultacja życiowa: Doradca życiowy może pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu czy osiągnięciu celów, ale nie jest to terapia. Terapia jest bardziej skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i psychologicznych.
  3. Rozmowa z nieprofesjonalnym doradcą: Rozmowa z osobą, która nie ma odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia w dziedzinie zdrowia psychicznego, może być nieskuteczna i potencjalnie szkodliwa.
  4. Religijna rada duszpasterska: W duchowych lub religijnych kontekstach nie ma mowy o spojrzeniu z punktu widzenia osoby poszukującej wsparcia, a jedynie z punktu widzenia wiary. Nie zawsze ten kontekst jest zgodny z potrzebami Klienta.
  5. Samodiagnoza i samoterapia: Próby samodziagnóstyki i samoleczenia problemów psychicznych mogą nie przynosić żadnych rezultatów. Tkwienie w problemie przez długi czas powoduje brak możliwości obiektywnego spojrzenia i analizy problemu.

Najważniejszym elementem terapii, jakie prowadzę, jest dostarczenie Klientowi narzędzi do pracy nad sobą i swoją pozycją w otoczeniu. Od tego właśnie zaczynam pracę z konkretnym problemem. Już na pierwszym spotkaniu daję przede wiedzę, jak radzić sobie w konkretnych trudnych sytuacjach, które są dla Klienta problematyczne. To daje siłę i pozwala uwierzyć, że wszystko co złe może się zmienić i zacznie się lepsze życie 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *