Terapie

Terapia

Jako terapeuta integracyjny (pracujący różnymi metodami) wspieram osoby, które chcą poprawić jakość swojego życia emocjonalnego i relacji międzyludzkich.

Terapia indywidualna 

skupia się na pracy z jednym klientem, którego celem jest rozwiązanie konkretnych problemów emocjonalnych lub życiowych. Pomagam zidentyfikować i zrozumieć problemy, które przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu i  pomóc mu radzić sobie z tymi problemami i poprawić jakość jego życia.

Terapia małżeńska

skupia się na pracy z parą, która chce poprawić swoją relację lub rozwiązać konkretne problemy małżeńskie. Zrozumiecie swoją komunikację z perspektywy osoby niezależnej, wczujecie się w myśli i uczucia drugiej strony i będziecie mieli szansę spojrzeć na związek „po nowemu”. Być może dojdziecie do wniosku, że nie ma dla Was już żadnej szansy, a być może stwierdzicie, że do tej pory błędnie ocenialiście rzeczywistość i właśnie teraz macie szansę stworzyć piękny, oparty na empatii, związek.

Sesje terapeutyczne są poufne i bezpieczne, a elastyczny harmonogram sesji terapeutycznych pozwala dostosować proces do indywidualnych potrzeb klientów.

 1. Terapia metodami integracyjnymi – to forma pomocy, która pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i psychicznych. Terapia umożliwia także lepsze poznanie siebie, zrozumienie swoich potrzeb i emocji oraz rozwijanie zdrowych relacji z innymi.
 2. Stawiam na indywidualne podejście do każdego klienta, co umożliwia osiągnięcie lepszych efektów w rozwoju i osiąganiu celów.
 3. Osiągnięcie zaplanowanego celu jest szybkie i możliwe dlatego, że terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (Solution-Focused Brief Therapy, SFBT), w której się specjalizuję, to podejście, które skupia się na poszukiwaniu i wzmocnieniu rozwiązań problemów klienta, a nie na analizie i wyjaśnianiu ich przyczyn.
 1. Skuteczność terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się na kilku czynnikach:
 1. Skupienie na rozwiązaniach – SFBT koncentruje się na pozytywnych wynikach i zmianach, które chce osiągnąć klient, a nie na analizowaniu przyczyn problemów. To podejście pozwala klientom skupić się na swoich mocnych stronach i umiejętnościach, co z kolei umożliwia szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie problemów.
  1. Krótkoterminowość – SFBT to podejście krótkoterminowe, co oznacza, że terapia zwykle trwa kilka do kilkunastu sesji. Krótszy czas trwania terapii oznacza mniejsze koszty i mniejsze obciążenie emocjonalne dla klienta.
  2. Optymistyczne podejście – SFBT jest podejściem optymistycznym, które zakłada, że każdy klient posiada w sobie zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązania swoich problemów. Terapeuta pomaga klientowi w odkrywaniu tych zasobów i w ich wykorzystaniu do osiągnięcia pozytywnych zmian.
  3. Skuteczne narzędzia – SFBT wykorzystuje skuteczne i proste narzędzia, takie jak skale, pytania otwarte i przypomnienia o postępach klienta, które pomagają klientom w odkrywaniu i wzmacnianiu swoich rozwiązań.

  Badania wykazały, że SFBT jest skuteczną metodą terapii, szczególnie w przypadku krótkoterminowych problemów, takich jak depresja, stres, trudności w relacjach lub problemy rodzinne. Jest to również skuteczne podejście w przypadku długoterminowych problemów, takich jak uzależnienia czy zaburzenia osobowości. Wszystko to sprawia, że terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest coraz częściej stosowana przez terapeutów na całym świecie.

  Co ważne, poprzez integrację różnych metod, do pracy z klientem włączam również mentoring. Jego skuteczność opiera się na kilku czynnikach:

  1. Przekazywanie narzędzi, co pozwala, w krótkim czasie, na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które są ogromnie przydatne w pracy nad sobą.
  2. Rozwój umiejętności i postaw – Mentorowanie pozwala na rozwój umiejętności interpersonalnych, takich jak umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów czy budowania relacji. Ponadto, mentorowanie może pomóc w rozwoju pozytywnych postaw, takich jak asertywność, odpowiedzialność czy inicjatywa.
  3. Motywacja – Jako mentor motywuję mentee do osiągnięcia swoich celów. Dzięki temu, mentoring może pomóc w poprawie wydajności i skuteczności własnych osiągnięć.
  4. Budowanie relacji – Uczę budować pozytywne relacje – nasza komunikacja interpersonalna wielokrotnie pozostawia wiele do życzenia. Tkwiąc w swoich zwyczajach wielokrotnie po prostu nie zauważamy, że sami niszczymy relacje.

  Jako Trener umiejętności społecznych pomagam ludziom w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i społecznych, które są niezbędne w życiu codziennym oraz w pracy. Pracuję z ludźmi, którzy mają trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, komunikacji, radzeniu sobie z emocjami, rozwiązywaniu konfliktów oraz budowaniu pozytywnych relacji.

  Moim zadaniem jest przede wszystkim pomaganie klientom w zidentyfikowaniu ich potrzeb i celów związanych z rozwojem umiejętności społecznych. Na podstawie mogę zaproponować konkretne techniki i strategie, które pomogą klientom w osiągnięciu ich celów.

  Oto niektóre z technik, które wykorzystuję w swojej pracy:

  1. Ćwiczenia empatii – pomagające w zrozumieniu punktu widzenia innych ludzi oraz w budowaniu bardziej empatycznych relacji.
  2. Ćwiczenia komunikacyjne – uczące, jak skutecznie wyrażać swoje myśli i uczucia oraz jak słuchać innych ludzi.
  3. Techniki radzenia sobie ze stresem – pomagające w kontrolowaniu emocji i w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi.
  4. Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów – uczące, jak efektywnie rozwiązywać problemy i konflikty z innymi ludźmi.
  5. Ćwiczenia budowania pozytywnych relacji – uczące, jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

  Prowadzę warsztaty indywidualne, grupowe lub szkolenia dla firm i organizacji. Dzięki nim, klienci mogą zwiększyć swoją pewność siebie, poprawić swoje relacje z innymi ludźmi oraz osiągnąć większą satysfakcję z życia osobistego i zawodowego.